Vedení účetnictví

Prodej vil a rodinných domů

Společnost OPUS Immobilien Praha s.r.o. je firmou působící v ČR od roku 1992.

V účetní oblasti se specializujeme na komplexní vedení účetnictví malých a středních firem a fyzických osob, ze všech oblastí podnikání. Naším cílem je zabezpečit účetní, ekonomické a daňové služby našim zákazníků podle jejich potřeby a bez rozdílu toho, jakých dosahují ze své činnosti obratů a zisků.

Komplexní nabídka našich služeb je zajištěna ve spolupráci s externími auditory, daňovými poradci a právníky tak, aby klient nemusel tyto služby vyhledávat samostatně.

Veškeré naše služby poskytujeme buď v sídle naší společnosti, nebo v místě podnikání našeho klienta. Spolupráce je možná buď formou zajištění kompletní činnosti účtárny, nebo externím zpracováním účetnictví, možná je i kombinace obou způsobů.

Nabízíme rychlé jednání, maximální flexibilitu a přizpůsobení služeb podle individuálních požadavků našich klientů.

Naším hlavním zájmem je zpracovávat a předávat klientovi legislativně správné a srozumitelné účetní výstupy tak, aby měl k dispozici informace o aktuální výkonnosti a peněžních tocích a byl tak schopen svou firmu efektivně řídit. Při zpracování účetní agendy se snažíme využívat co nejvíce moderních postupů, zejména elektronickou komunikaci.

Někteří naši klienti upřednostňují samostatné vedení účetnictví a my pro ně zajišťujeme komplexní kontrolu správnosti jejich účtování.

Zajišťujeme také zpětnou rekonstrukci, nebo opravu účetnictví včetně korekce souvisejících daní. V takových případech, po analýze vzniklého problému, vždy hledáme optimální řešení, které minimalizuje možné finanční ztráty.

Při naší práci garantujeme zachování veškerých firemních a obchodních tajemství, která nám klient poskytne. Naše mlčenlivost je smluvně zajištěna a interně přenesena na všechny naše zaměstnance a externí spolupracovníky.

Vedení účetnictví není předmětem vašeho podnikání, ale musíte ho vést, což je v řadě případů obtížné a zatěžuje vaše podnikání. Jestliže nám ho svěříte, získáte profesionálně a metodicky vedené účetnictví, správný odvod daní, optimalizaci nákladů a kvalitní poradenství. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou profesionální odborníci s požadovanou kvalifikací a praxí.

PDF Ceník vedení účetnictví (PDF, 125 KB)

nahoru